Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

kleine parkieten
Te koop wegens overbevolking 8 parkieten diverse kleuren.
Oa wit, regenboog enz.
Vermeld hier uw reden