Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

pruimkop parkieten wildkleur
Te koop aangeboden: 3 jonge Pruimkop parkieten Wildkleur

1 pop en 2 mannen van 2020
de vogels zijn geringd en ze zijn verwant en nog niet op kleur

Ze kosten € 45,- per stuk (gesext door Genika).
Vermeld hier uw reden