Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

1.1 grus vipio
Wanted:
1.1 or 2.2 Grus vipio (Witnek kraanvogel)
Can collect in Belgium and Holland.
Vermeld hier uw reden