Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

drinkflesjes
Te koop 45 Trixie glazen drinkflesjes 125ml. Twee jaar gebruikt. Aanschafprijs €4,39 per stuk.
In verband met verhuizing/ einde hobby.
Vermeld hier uw reden