Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

6 zeer nette complete jaargangen van parkieten sociëteit
6 complete jaargangen van Parkieten Sociëteit.
Zeer nette boeken.
2004-2005-2006-2007-2008-2009
Vermeld hier uw reden