Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

rood intensief en schimmel te koop
Rood intensief en schimmel te koop zowel overjaarse als jonge vogels hebben kleurstof gekregen
Vermeld hier uw reden