Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

tentoonstelling almere
Zaterdag 16 november is onze TT open voor bezoekers van 10.00 tot 16.00 uur. Markerkant 10-50, 1316 AJ ALMERE-STAD Voor meer informatie, zie: http://www.vogelverenigingalmere.nl
Vermeld hier uw reden