Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

met spoed hooded pop gezocht
ik zoek met spoed een hoodedparkiet popje, broedrijp, najaarsbroed.

Mn mannetje is er helemaal aan toe....
Vermeld hier uw reden