Meld deze advertenties aan de beheerders

U kunt deze advertentie onder de aandacht van de beheerders brengen als u denkt dat deze adverteerder zich niet aan de regels houdt.

Advertentie:

meerdere broedrijpe en jonge grasparkieten
In groen opaline, pallid opaline, geelmasker,grijsvleugel, spangle groen enz...
Vermeld hier uw reden